Wilt u ook belasting besparen in box 3?

Over uw vermogen betaalt u jaarlijks belasting voor zover uw vermogen meer dan € 30.000 bedraagt (€ 60.000 indien u een fiscaal partner heeft). Er wordt uitgegaan van het saldo van uw bezittingen en schulden per 1 januari van ieder jaar. Als u dus uw bezittingen weet te verminderen voor het einde van het jaar, betaalt u volgend jaar minder belasting.

U kunt uw bezittingen verminderen door bijvoorbeeld uitgaven die u voor begin 2019 heeft gepland naar voren te halen (bijvoorbeeld een nieuwe auto, sieraden, kunst of belastingaanslag) of verplichtingen vooruit te betalen (bijvoorbeeld verzekeringen of uw vakantie 2019). Een andere optie is groene beleggingen aan te kopen, u krijgt namelijk een extra vrijstelling van uw vermogen indien u groene beleggingen heeft. De vrijstelling is maximaal € 57.845 per persoon.

Indien u een BV heeft kunt u bijvoorbeeld ook nog geld uitlenen aan uw BV. Het uitgeleende bedrag verschuift dan van box 3 naar box 1. U betaalt dan alleen nog belasting (maximaal 47,76%) over de rente die u van uw BV zult ontvangen. U moet het bedrag wel minimaal zes maanden uitlenen aan de BV.

Heeft u hierbij hulp nodig? Neem contact met ons op!

Posted in Nieuws.