Wat is er mogelijk voor een DGA?

Met betrekking tot de loondoorbetaling was voor DGA’s eerder nog geen noodmaatregel opgesteld.
Hierin is sinds 5 april verandering gekomen. Als DGA kunt u gebruik maken van de volgende twee maatregelen:

1. Tijdelijk een lager gebruikelijk loon
De hoogte van uw salaris zal moeten voldoen aan de voorwaarden van de gebruikelijkloonregeling, waarin de kaders zijn vastgelegd van uw minimale salaris. Door de huidige coronacrisis heeft de Belastingdienst besloten dat DGA’s tijdelijk een lager gebruikelijk loon mogen hanteren, als de B.V. wordt geraakt door deze coronacrisis. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

– Het lagere gebruikelijk loon geldt alleen voor de maanden die nog komen, en mag dus niet met terugwerkende kracht worden toegepast;
– Aan het einde van het jaar wordt het gebruikelijk loon van 2020 vastgesteld, gebaseerd op de financiële gevolgen van de coronacrisis;
– Voor het tijdelijk verlagen van het gebruikelijk loon, is geen vooroverleg met de fiscus nodig.

2. Aanspraak maken op de TOZO-regeling
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers) ook openstaat voor DGA’s. De TOZO kan aangevraagd worden via de gemeente waar de onderneming staat ingeschreven, en de DGA dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

– Minimaal 1.225 uur per jaar actief in de onderneming (urencriterium);
– DGA heeft volledige zeggenschap (meer dan 50% van de aandelen);
– DGA draagt de financiële risico’s;
– DGA dient aannemelijk te maken dat de onderneming niet in staat is om salaris te betalen.