WAB: Wat moet u ermee?

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Deze wet bevat maatregelen rond flexibele arbeid, het ontslagrecht, de transitievergoeding en sociale zekerheid.

De belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje:

Ketenregeling:
Ging bij de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 de ketenregeling naar 3 contracten voor bepaalde tijd binnen 2 jaar, wordt deze binnen de WAB weer verruimd naar 3 jaar. Dit bekent dat u als werkgever 36 maanden de tijd heeft om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden aan uw werknemers.

Oproepcontracten:
3 uur
Indien u van te voren geen vast aantal uren afspreekt, is het minimum aantal uren altijd 3 uur voor een oproep.

4 dagen
Een oproepkracht moet u voortaan minimaal 4 dagen van tevoren oproepen. Doet u dat niet, dan hoeft de oproepkracht niet te komen. Maar ook geldt dat als u de oproep binnen 4 dagen voor het begin van de arbeid intrekt of wijzigt, dat u gehouden bent tot het betalen van de afgesproken uren.

12 maanden
Na 12 maanden bent u als werkgever verplicht om de oproepkracht een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Dit aanbod moet minimaal bestaan uit de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden.

Hogere ww-premie
De ww-premie voor flexibele contracten (oproep-, nuluren-, min/max contracten en tijdelijke overeenkomsten) gaat omhoog, dit geldt voor elke sector. De lage premie is 2,94% en de hoge premie is 7,94%.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Hoogte transitievergoeding
De transitievergoeding wordt per 1 januari 2020 lager dan de huidige regeling. Deze wordt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De huidige transitievergoeding blijft gelden voor procedures die in 2019 zijn gestart.

Compensatie transitievergoeding
Voor uw arbeidsongeschikte werknemers die twee jaar ziek waren en die u de transitievergoeding heeft betaald, kunt u tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020 een compensatie aanvragen via het werkgeversportaal van het UWV. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Posted in Nieuws.