Voorkom nabetalingen en controleer uw voorlopige aanslag 2019 (of vraag er nog één aan)!

Rond deze tijd hebben wij een goed beeld of uw voorlopige aanslag 2019 juist is. Deze aanslag is veelal gebaseerd op de gegevens uit 2018. Als er dus niets is gewijzigd in het afgelopen jaar ten opzichte van 2018, is er niets aan de hand.

Mocht er echter wel iets zijn gewijzigd, dan is het verstandig de aanslag even goed te beoordelen en eventueel een verzoek om wijziging aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan aflossingen op de hypotheek, hierdoor zal de aftrekbare rente lager zijn en uw teruggaaf hierover dus ook. Dit geldt ook voor annuïtaire of lineaire hypotheken, waarbij automatisch wordt afgelost elke maand. Hierdoor is er maandelijks steeds een lager bedrag aan rente verschuldigd. Iets waar je niet altijd bij stil staat. Dit kan wel een nabetaling bij het doen van de aangifte veroorzaken, doordat de voorlopige teruggaaf te hoog is geweest. Over deze nabetaling is meestal rente verschuldigd, wat bij hogere bedragen aardig kan oplopen. Dat is toch zonde!

Er zijn uiteraard nog meer omstandigheden die er toe kunnen leiden dat uw voorlopige aanslag onjuist is, bijvoorbeeld dat het salaris is gewijzigd, er een huis is gekocht, u een eigen bedrijf gaat beginnen of de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Voor ondernemers is het goed om te controleren of hun winst tot en met september 2019 ongeveer in lijn is met 2018.

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen en eventueel wijzigen of aanvragen van uw voorlopige aanslag? Neem dan contact met ons op!

Posted in Nieuws.