Voorkom nabetalingen en controleer uw voorlopige aanslag 2019 (of vraag er één aan)

Rond deze tijd ontvangt u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019, of u zult deze binnenkort alsnog ontvangen. Meestal is deze aanslag opgelegd met gegevens van het voorgaande jaar. Als u dus verwacht dat er in het komende jaar niets gaat wijzigen, is er niets aan de hand.

Mocht er echter wel iets gaan wijzigen? Dan is het verstandig de aanslag goed te beoordelen en eventueel een verzoek om wijziging van uw voorlopige aanslag aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan aflossingen op de hypotheek, hierdoor zal de aftrekbare rente lager zijn en uw teruggaaf hierover dus ook. Dit geldt ook voor annuïtaire of lineaire hypotheken, waarbij automatisch wordt afgelost elke maand. Hierdoor is er maandelijks steeds een lager bedrag aan rente verschuldigd. Iets waar je niet altijd bij stil staat. Dit kan wel zorgen voor een nabetaling bij het doen van uw aangifte, doordat de voorlopige teruggaaf te hoog is geweest.

Er zijn uiteraard nog meer omstandigheden die er toe kunnen leiden dat uw voorlopige aanslag onjuist is, bijvoorbeeld dat uw salaris wijzigt, er een huis gekocht gaat worden, u een eigen bedrijf gaat beginnen of de AOW-leeftijd bereikt.

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen en eventueel wijzigen of aanvragen van uw voorlopige aanslag?

Neem dan contact met ons op!

Posted in Nieuws.