Voor- en nadelen van de Levensloopregeling 2013

De levensloopregeling is in het jaar 2013 opnieuw aangepast. De regeling was al afgeschaft per 31 december 2011, maar voor degene die meer dan € 3.000,- op de levenslooprekening hadden gestort was er een overgangsregeling van toepassing. Deze overgangsregeling is nu, in het jaar 2013, weer aangepast. Wat dit inhoudt leggen wij hieronder aan u uit. 

 1. Wat zijn de mogelijkheden:
  • Het gehele saldo opnemen in het jaar 2013
  • Het saldo opnemen in de periode 2013 tot 2022
  • Wachten tot het eind van de regeling
 2. Wat zijn de voor- en nadelen?
 3. Saldo lager dan € 3.000 op 31 december 2011

1. Wat zijn de mogelijkheden:

Het gehele saldo opnemen in het jaar 2013
Door wijziging van de overgangsregeling kan het aantrekkelijk zijn om het levenslooptegoed ineens op te nemen. Als u in het jaar 2013 het gehele tegoed opneemt kan er 20% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de levenslooprekening stond onbelast worden uitgekeerd.

Het restant bedrag, te weten de opbouw vanaf 1 januari 2012 tot en met heden, wordt wel 100% belast. Ook mag bij het berekenen van de te betalen belasting rekening gehouden worden met de levensloopkorting per jaar waarin u hebt deelgenomen aan de levensloopregeling. Deze korting is gestopt per 31 december 2011.

Voorbeeld berekening:
Deelname vanaf het jaar 2010 en een saldo van € 6.000 per 31 december 2011 de aangroei daarna bedraagt € 4.500, let op dit is inclusief de opgebouwde rente en/of eventuele winst op de beleggingen.

Saldo bij opname bedraagt € 10.500.
20% over € 6.000 = € 1.200 mag onbelast vergoed worden.
Het restant € 10.500 – € 1.200, zijnde € 9.300 wordt belast.
Daarnaast mag u de levensloopverlofkorting voor de jaren 2010 en 2011, te weten € 410 in mindering brengen op de belasting.

Het bruto saldo van € 10.500 geeft dan een netto bedrag van € 6.074, uitgaande dat u in de hoogste belastingschijf valt (52%). Hierdoor bespaart u 10% op de te betalen belasting.

Het saldo opnemen in de periode 2013 tot 2022
Als u de keuze maakt om de levensloopregeling niet te beëindigen in het jaar 2013 loopt de regeling door tot 2022. Er verandert tot 1 januari 2022 niets. U kunt blijven opbouwen en ook blijven opnemen wanneer en waarvoor u maar wilt. Over de opnamen betaalt u wel volledig belasting.

Wachten tot het eind van de regeling
De regeling eindigt op 31 december 2021 en bij het bereiken van het pensioen en/of AOW leeftijd. Het aanwezige saldo op 31 december 2021 komt vrij en wordt belast tegen het progressieve inkomstenbelasting tarief, momenteel 52%.

Indien u voor 31 december 2021 de pensioen- of de AOW-leeftijd bereikt.

 • U bereikt de AOW leeftijd. Op de dag voordat u de AOW leeftijd bereikt, wordt, het restant van, uw spaartegoed uitgekeerd.
 • U gaat met pensioen voordat u de AOW leeftijd bereikt. Op de dag voordat u met pensioen gaat, wordt, het restant van, uw spaartegoed uitgekeerd.

In beide gevallen wordt, het restant van, uw spaartegoed belast. Degene die uw tegoed uitbetaalt, houdt daarbij rekening met de levensloopkorting.

2. Wat zijn de voor- en nadelen:
Het voordeel om de levensloopregeling te beëindigen in het jaar 2013 is dat 20% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de levenslooprekening staat onbelast uitgekeerd kan worden.

Volgens ons kunnen er twee nadelige gevolgen zijn, afhankelijk van uw persoonlijke situatie namelijk:

 1. Hoger belastingtarief, het zou kunnen voorkomen dat u door de opname van de levensloopregeling in een hoger belastingtarief terechtkomt dan wanneer u het tegoed gespreid zou opnemen.
 2. Lagere of geen toeslagen, door de opname van uw levensloopregeling wordt uw belastbaar inkomen verhoogd. Het belastbaar inkomen wordt als toetsingsinkomen gebruikt bij het vaststellen van de diverse toeslagen.

3. Saldo lager dan € 3.000 op 31 december 2011
Als het tegoed op de levenslooprekening op 31 december 2011 minder was dan € 3.000 en nog niet is opgenomen dan valt dit altijd vrij in het jaar 2013. Ook hiervoor geldt de regeling dat 20% onbelast uitgekeerd kan worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie  vragen en / of opmerkingen hebben of reden zijn om een afspraak te maken om een keuze te bespreken dan staat het team van De Vries Groep voor u klaar. Stuur ons een mail of bel direct met 0297 564 830.

 

Posted in Nieuws.