Terugvragen btw oninbare vorderingen

Openstaande factuur opeisbaar vóór 2017? Vraag de btw terug in eerste btw-aangifte 2018!

Als uw afnemers niet op tijd betalen, kunt u de btw over de betreffende facturen terugkrijgen van de Belastingdienst. De regels die hiervoor gelden zijn in 2017 versimpeld. Deze wijziging heeft mogelijk al gevolgen voor uw eerste btw-aangifte 2018.

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Voorheen moest de oninbaarheid bewezen worden door bijvoorbeeld faillissementsaanvragen en incassoprocedures. Vanaf 2017 kunt u simpelweg de BTW terugvragen op vorderingen die meer dan een jaar openstaan.

Beoordeel dus of u nog openstaande facturen heeft waarvoor de betalingstermijn vóór 2017 al verliep. Als u de btw voor deze facturen niet al eerder heeft teruggevraagd, moet u deze terugvragen in uw eerste btw-aangifte 2018. Doet u dit later, dan kan de belastingdienst de teruggaaf weigeren.

De btw kan in de gewone btw-aangifte worden teruggevraagd. Er hoeft dus niet, zoals in het verleden, een apart verzoek te worden gedaan.

Vorderingen met een verstreken betalingstermijn, langer dan één jaar

Voor vorderingen waarvan de betalingstermijn in het loop van het jaar langer dan één jaar is verstreken, moet u in het betreffende aangifte tijdvak gaan terugvragen. Controleert u dus voor afloop van elke aangifteperiode (maandelijks of per kwartaal) of er nog onbetaalde facturen van ouder dan één jaar open staan, en geef dit aan ons door. Hierdoor loopt u geen btw aftrek mis.

Vragen over terugvragen btw bij oninbare vordering?

Neem gerust contact met ons op!

Posted in Nieuws.