Werkkostenregeling 2015 heeft effect op alle werkgevers

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Kort gezegd komt het erop neer dat u, als werkgever, vrijwel alles mag vergoeden of verstrekken aan werknemers, mits het totaal van deze vergoedingen onder het drempelbedrag blijven van 1,2% van de fiscale loonsom, de vrije ruimte. Als deze vrije ruimte wordt overschreden dient over het meerdere […]