Afdracht van de omzetbelasting

De belastingdienst start op 1 juni een project voor de inning van belastingschulden met betrekking tot de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting geldt een wettelijke verplichting voor het indienen van een suppletie aangifte zodra duidelijk is dat over een tijdvak in de afgelopen vijf jaren onjuist of onvolledig aangifte is gedaan. Om een hoge boete te […]