Schenking ontvangen? Vergeet de belasting niet!

Als u in 2018 een schenking heeft ontvangen, kan het zijn dat u hierover belasting bent verschuldigd. Als dat het geval is dient u vóór 1 maart 2019 hierover aangifte te doen.

Wanneer moet er aangifte worden gedaan van een schenking? Dat hangt er van af van wie de schenking wordt ontvangen; is dat van ouders dan ligt de grens bij € 5.363. Dit bedrag betreft het gezamenlijke bedrag dat uw ouders schenken, ook al zijn deze gescheiden.

Wordt de schenking ontvangen van iemand anders dan uw ouders? Dan ligt de grens al bij € 2.147. Dit bedrag geldt per schenker, u mag dus best van meerdere personen dit bedrag ontvangen zonder dat er belasting betaald moet worden en aangifte moet worden gedaan.

In bepaalde situaties, zoals een schenking voor een dure studie, aflossing van de hypotheek of de aankoop van een woning, kunnen onder voorwaarden hogere bedragen van toepassing zijn.

Hoeveel belasting is er nu verschuldigd over het bedrag dat u geschonken krijgt? Als u van uw ouders een schenking ontvangt, dan is er over een bedrag tussen € 5.363 en € 123.248 10% schenkbelasting verschuldigd. Boven dit bedrag is dat 20%. Een schenking van een ander is belast tegen 30% tussen € 2.147 en € 123.248 en daarboven tegen 40%.

Het is verplicht om aangifte van een schenking te doen, als deze boven de genoemde bedragen is. U ontvangt hiervoor (meestal) geen bericht van de belastingdienst, maar bent zelf verantwoordelijk voor het doen van aangifte. Het niet doen van aangifte schenkbelasting kan een boete opleveren, dus voorkom een schenking aan de belastingdienst en doe tijdig aangifte!

Hulp hierbij nodig of vragen hierover? Neem contact met ons op!

Posted in Nieuws.