Deed of ontving u een schenking in 2017?

Als u in 2017 een schenking deed of ontving, moet u wellicht vóór 1 maart 2018 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Doet u dit niet op tijd, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen.

Aangifte schenkbelasting

Een aangifte schenkbelasting is verplicht indien het bedrag van de schenking boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. Indien u aan kinderen heeft geschonken bedraagt het vrijgestelde bedrag € 5.320,-. Als de schenking aan iemand anders was is dit € 2.129. Bij alle schenking boven deze genoemde bedragen, bent u verplicht een aangifte schenkbelasting te doen.

De aangifte schenkbelasting over 2017 dient uiterlijk 1 maart 2018 bij de Belastingdienst binnen te zijn. Is dat niet het geval, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen wegens het niet of te laat indienen van de aangifte. Deze boete bedraagt minimaal € 369 en kan oplopen indien u vaker te laat een aangifte indient.

Vragen?

Twijfelt u of u aangifte schenkbelasting moet doen ? Neem dan gerust contact met ons op!

Posted in Nieuws.