Plan (energiezuinige) investeringen voor optimaal fiscaal voordeel!

Bij een investering in bedrijfsmiddelen tussen de € 2.300 en € 314.673 (2018) kan een ondernemer in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Deze aftrek loopt van 28% tot maximaal een bedrag van € 15.734, afhankelijk van de hoogte van het bedrag aan investeringen (vanaf ongeveer € 105.000 wordt de aftrek stapsgewijs weer lager).

Om goed gebruik te maken van de regeling kan het nodig zijn om investeringen ofwel naar voren te halen ofwel uit te stellen naar het volgende jaar. Nu het einde van het jaar nadert is het goed om de afweging te maken; is het verstandig om de beoogde investering nog voor het einde van het jaar te doen, of kom ik dan boven de drempel? Dan kan de investering beter worden uitgesteld tot het begin van het volgende jaar.

Twee rekenvoorbeelden:

Als in een jaar € 2.000 wordt geïnvesteerd, bedraagt de investeringsaftrek € 0. Als er besloten wordt voor het einde van het jaar nog een investering van € 450 extra te doen, bedraagt de investeringsaftrek € 686 !

Als er twee investeringen in een jaar gedaan worden voor een totaal van € 80.000 bedraagt de investeringsaftrek € 15.687. Als het mogelijk is om dit over twee jaar te spreiden bedraagt de investeringsaftrek over het totaal al € 22.400.

Uit deze voorbeelden blijkt dat een goede planning van investeringen flink wat voordeel kan opleveren.

Energiezuinig investeren ? Doe dit nog in 2018!

Bij het investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen is het mogelijk om een extra aftrek te krijgen in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze aftrek is in 2018 54,5%, maar tijdens Prinsjesdag is voorgesteld om dit percentage met ingang van 2019 te verlagen naar 45%.

Als je als ondernemer dus van plan bent om een energiezuinig bedrijfsmiddel aan te schaffen, doe dit dan indien mogelijk nog in dit jaar. Bij een investering van € 20.000 levert dit in de vennootschapsbelasting een belastingvoordeel op van € 380. Bij een investering van € 50.000 is dat al bijna € 1.000, waarvoor alleen maar de investering naar voren gehaald hoeft te worden.

Vragen hierover ? Neem dan contact met ons op!

Posted in Nieuws.