Nieuws

Wilt u ook belasting besparen in box 3?

Over uw vermogen betaalt u jaarlijks belasting voor zover uw vermogen meer dan € 30.000 bedraagt (€ 60.000 indien u een fiscaal partner heeft). Er wordt uitgegaan van het saldo van uw bezittingen en schulden per 1 januari van ieder jaar. Als u dus uw bezittingen weet te verminderen voor het einde van het jaar, […]

Plan (energiezuinige) investeringen voor optimaal fiscaal voordeel!

Bij een investering in bedrijfsmiddelen tussen de € 2.300 en € 314.673 (2018) kan een ondernemer in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Deze aftrek loopt van 28% tot maximaal een bedrag van € 15.734, afhankelijk van de hoogte van het bedrag aan investeringen (vanaf ongeveer € 105.000 wordt de aftrek stapsgewijs weer lager). Om goed gebruik […]

Oh, kom er eens kijken!

Kunt u dit jaar nog voor Sinterklaas of de Kerstman spelen voor uw personeel? Binnen de werkkostenregeling mag u als werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van al het personeel besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan het personeel. Dit heeft de vrije ruimte. U hoeft hierover geen loonbelasting te betalen. Zo aan […]

Fiscale redenen om de hypotheekrente van 2019 alvast vooruit te betalen

Heb je de mogelijkheid, liquiditeit, om hypotheekrente vooruit te betalen dan zijn er fiscale voordelen te behalen. Door veranderingen in het belastingstelsel vanaf het jaar 2019. Belasting te besparen in box 3 voor spaargeld en beleggingen. Het is wettelijk toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Helaas hoeven geldverstrekkers niet mee te werken aan […]

Belastingplan 2019

Het belastingplan 2019 is gepresenteerd en wat zijn de gevolgen voor de ondernemers. Ondernemersaftrek Vanaf het jaar 2020 wordt de sociale vlaktaks ingevoerd, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting. De invoering hiervan heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot […]

BTW-verhoging verlaagde tarief 2019

BTW-verhoging? Kans op voordeeltje voor je klant! Op Prinsjesdag is voorgesteld om het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% te verhogen. Goederen als voedsel en boeken en diensten die bijvoorbeeld kappers, schilders en fietsenmakers verrichten, worden dus vanaf 1 januari 2019 duurder voor de consument. Dit zal extra administratieve lasten met zich meebrengen voor de […]

Vakantiebaan en kinderbijslag. Hoeveel mag uw kind bijverdienen?

De komende vakantieperiode gaan scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt op voor vakantiewerk. Leuk bijverdienen natuurlijk, maar wat betekent dat voor u en het ontvangen van de kinderbijslag? Bijverdienen naast kinderbijslag Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt het recht daarop als uw kind te veel verdient. Voor de kinderbijslag mag uw kind niet […]

Hoe gaat de Belastingdienst om met cryptovaluta?

Sinds de spectaculaire stijging van de Bitcoin kan deze cryptomunt, maar ook andere cryptovaluta, rekenen op een toenemende belangstelling. Maar veel mensen vragen zich af of je belasting moet betalen over je cryptovaluta en hoe je hiermee omgaat tijdens de belastingaangifte. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan. Cryptomunten […]

Deed of ontving u een schenking in 2017?

Als u in 2017 een schenking deed of ontving, moet u wellicht vóór 1 maart 2018 de bijbehorende schenkingsaangifte bij de Belastingdienst indienen. Doet u dit niet op tijd, dan kan de Belastingdienst een boete opleggen. Aangifte schenkbelasting Een aangifte schenkbelasting is verplicht indien het bedrag van de schenking boven het vrijgestelde bedrag uitkomt. Indien […]