Nieuws

Stressmomenten verdwenen door digitalisering

DVG Groep omarmt de digitalisering en de veranderingen voor werkzaamheden van administratiekantoren. Na een gewenningsproces voor invoermedewerkers, is het gelukt om de administratieve verwerking te automatiseren met No hands accounting. ‘De stressmomenten zijn verdwenen en we zijn alert op eigenaardigheden.’  Verzet van medewerkers Vijf jaar geleden besefte Marcel Hansen, partner bij DVG Groep dat het roer […]

Schenking ontvangen? Vergeet de belasting niet!

Als u in 2018 een schenking heeft ontvangen, kan het zijn dat u hierover belasting bent verschuldigd. Als dat het geval is dient u vóór 1 maart 2019 hierover aangifte te doen. Wanneer moet er aangifte worden gedaan van een schenking? Dat hangt er van af van wie de schenking wordt ontvangen; is dat van […]

Wilt u ook belasting besparen in box 3?

Over uw vermogen betaalt u jaarlijks belasting voor zover uw vermogen meer dan € 30.000 bedraagt (€ 60.000 indien u een fiscaal partner heeft). Er wordt uitgegaan van het saldo van uw bezittingen en schulden per 1 januari van ieder jaar. Als u dus uw bezittingen weet te verminderen voor het einde van het jaar, […]

Plan (energiezuinige) investeringen voor optimaal fiscaal voordeel!

Bij een investering in bedrijfsmiddelen tussen de € 2.300 en € 314.673 (2018) kan een ondernemer in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Deze aftrek loopt van 28% tot maximaal een bedrag van € 15.734, afhankelijk van de hoogte van het bedrag aan investeringen (vanaf ongeveer € 105.000 wordt de aftrek stapsgewijs weer lager). Om goed gebruik […]

Oh, kom er eens kijken!

Kunt u dit jaar nog voor Sinterklaas of de Kerstman spelen voor uw personeel? Binnen de werkkostenregeling mag u als werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van al het personeel besteden aan vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan het personeel. Dit heeft de vrije ruimte. U hoeft hierover geen loonbelasting te betalen. Zo aan […]

Fiscale redenen om de hypotheekrente van 2019 alvast vooruit te betalen

Heb je de mogelijkheid, liquiditeit, om hypotheekrente vooruit te betalen dan zijn er fiscale voordelen te behalen. Door veranderingen in het belastingstelsel vanaf het jaar 2019. Belasting te besparen in box 3 voor spaargeld en beleggingen. Het is wettelijk toegestaan om zes maanden rente vooruit te betalen. Helaas hoeven geldverstrekkers niet mee te werken aan […]

Belastingplan 2019

Het belastingplan 2019 is gepresenteerd en wat zijn de gevolgen voor de ondernemers. Ondernemersaftrek Vanaf het jaar 2020 wordt de sociale vlaktaks ingevoerd, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting. De invoering hiervan heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot […]

BTW-verhoging verlaagde tarief 2019

BTW-verhoging? Kans op voordeeltje voor je klant! Op Prinsjesdag is voorgesteld om het verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9% te verhogen. Goederen als voedsel en boeken en diensten die bijvoorbeeld kappers, schilders en fietsenmakers verrichten, worden dus vanaf 1 januari 2019 duurder voor de consument. Dit zal extra administratieve lasten met zich meebrengen voor de […]

Vakantiebaan en kinderbijslag. Hoeveel mag uw kind bijverdienen?

De komende vakantieperiode gaan scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt op voor vakantiewerk. Leuk bijverdienen natuurlijk, maar wat betekent dat voor u en het ontvangen van de kinderbijslag? Bijverdienen naast kinderbijslag Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt het recht daarop als uw kind te veel verdient. Voor de kinderbijslag mag uw kind niet […]