Let op: nieuw BTW-nummer! 

Zoals wellicht bekend is het btw-nummer van eenmanszaken gekoppeld aan het BSN van de ondernemer. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat er hierdoor makkelijk identiteitsfraude kan plaatsvinden. Daarom moest er een alternatief worden bedacht dat nu door de belastingdienst bekend wordt gemaakt. 

 Elke eenmanszaak krijgt in het komende najaar automatisch een nieuw btw-nummer uitgereiktwaarbij het BSN niet is verwerkt in dit nieuwe nummer. Het nieuwe nummer bestaat uit willekeurige cijfers, waardoor dit niet te herleiden is naar een specifieke persoon. Vanaf 1 januari 2020 moet het nieuwe nummer worden gebruikt voor alle zakelijke contacten. Omdat de systemen bij de belastingdienst nog niet zijn ingericht op de nieuwe nummers, dient het oude nummer nog gebruikt te worden voor alle correspondentie bij de belastingdienst, waaronder het doen van aangifte omzetbelasting. 

 Wat moet er nu gebeuren vóór 1 januari a.s.?  

  • De betreffende eenmanszaken moeten, zodra zij het nieuwe nummer hebben, al zijn externe uitingen voorzien van het nieuwe nummer. Denk hierbij aan briefpapier, facturen en website. 
  • Het nieuwe nummer moet worden doorgestuurd aan de accountant/adviseur, zodat deze de administratie hierop kan aanpassen, indien nodig. 

 Wat gebeurt er na 1 januari a.s.? 

  • Op alle nieuwe facturen voor verkopen vanaf 1 januari dient het nieuwe btw-nummer te worden vermeld. 
  • Op alle inkoopfacturen voor inkopen binnen de EU vanaf 1 januari, moet de leverancier het nieuwe btw-nummer van de eenmanszaak vermelden. 
  • Voor een factuur die in 2020 wordt ontvangen van een EU-leverancier, maar betrekking heeft op goederen of diensten in 2019, mag het oude nummer gehandhaafd blijven 

 Heeft u vragen hierover? Wilt u uw facturen laten controleren op juistheid door ons? Neem dan contact met ons op! 

Posted in Nieuws.