Hoe gaat de Belastingdienst om met cryptovaluta?

Sinds de spectaculaire stijging van de Bitcoin kan deze cryptomunt, maar ook andere cryptovaluta, rekenen op een toenemende belangstelling. Maar veel mensen vragen zich af of je belasting moet betalen over je cryptovaluta en hoe je hiermee omgaat tijdens de belastingaangifte. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën zich uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

Cryptomunten bij belastingaangifte in Box 3

Duidelijk is hierdoor geworden dat in ieder geval het bezit van cryptovaluta moet worden opgegeven in box 3 (rendementsheffing). De waarde op 1 januari van het betreffende jaar is beslissend. Cryptovaluta kunnen enorm fluctueren in waarde, wat betekent dat er enorme risico’s aan verbonden zijn. Belastingplichtigen moeten er dan ook rekening mee houden dat een bezit aan cryptovaluta op 1 januari van een jaar ‘zomaar’ grotendeels verloren kan zijn op het moment dat er belasting over betaald moet worden.

‘Minen’ als inkomensbron?

Het verdienen van cryptovaluta via het zelf beschikbaar stellen van rekenkracht op een of meer computers, heet minen. Het is nog maar de vraag of minen door particulieren als inkomstenbron moet worden aangemerkt en of het dus belast is. De staatssecretaris laat een duidelijk antwoord in het midden, maar geeft aan dat dit met name afhankelijk is van de vraag of voordeel redelijkerwijs te verwachten is. Gezien de onduidelijkheid rond de te verwachten voordelen, zal dit waarschijnlijk niet snel het geval zijn. Dit betekent echter ook dat verliezen niet aftrekbaar zijn.

Voor BV’s is minen een bedrijfsactiviteit en zijn de inkomsten dus altijd belast. Verliezen zijn dus ook aftrekbaar.

Ondernemers met cryptovaluta

Cryptovaluta worden nog slechts in uitzonderingsgevallen als betaalmiddel geaccepteerd. Cryptovaluta zijn voor ondernemers in het algemeen dan ook aan te merken als belegging. Verder zijn duurzaam overtollige liquide middelen voor ondernemers als privévermogen aan te merken. Dit betekent dat een speculatieverlies met cryptovaluta in de regel niet aftrekbaar is als verlies uit onderneming.

Vragen over cryptomunten?

Neem dan gerust contact met ons op!

 

Posted in Nieuws.