FISCALE VERPLICHTINGEN

Als ondernemer bent u verplicht belastingaangiften te doen. Per aangifteperiode wordt het bedrag dat u aan btw gefactureerd heeft verrekend met het bedrag dat aan u in rekening is gebracht door leveranciers. Uit uw administratie blijkt vervolgens hoeveel btw u moet betalen (of zult ontvangen).
Het is daarom belangrijk dat uw administratie goed is opgezet.

Naast deze periodieke aangifte omzetbelasting kennen we de jaarlijkse inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (VPB) en dividendbelasting. De Vries Groep adviseert, begeleidt en ondersteunt ondernemers al meer dan 25 jaar bij het voldoen van de fiscale verplichtingen. Op zowel praktisch, management- als strategisch niveau.

Fiscale diensten bij De Vries Groep

Veel ondernemers vinden het prettig om op fiscaal gebied ondersteuning te hebben. Vooral omdat dit vaak zaken betreft die wat specifiekere kennis vragen, zoals actuele aftrekposten. Dit kan u een hoop geld besparen. De Vries Groep is op de hoogte van alle regelingen die van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Fiscale diensten van De Vries Groep:

  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte dividendbelasting
  • Fiscaal advies

De Vries Groep zorgt ervoor dat alle Belastingaangiften op tijd binnen zijn. Het is mogelijk schriftelijke uitstel aan te vragen. Om zeker te zijn dat de Belastingaangiften, of de aanvraag uitstel, op tijd binnen is bij de Belastingdienst laten veel ondernemers dit over aan hun accountant. De Vries Groep verzorgt voor het merendeel van haar klanten de verschillende belastingaangiften.

Ook kan het zijn dat de Belastingdienst het niet eens is met uw aangifte. Hier kunnen dan vragen over komen. Wanneer u de aangifte laat doen door De Vries Groep dan zullen wij deze vragen netjes voor u beantwoorden en advies geven over de vervolgstappen. De Belastingdienst kan tot 5 jaar na het belastingjaar terugkomen op de aangifte.

Fiscaal Advies en ondersteuning

Aan het eind van het jaar is het goed om eens stil te staan en te kijken waar u en uw onderneming staan. Belangrijke en waardevolle bedrijfsinformatie halen we uit de jaarrekening. Samen met ons fiscaal adviseur kijkt u naar het afgelopen jaar, maar vooral ook naar het aankomende jaar.

Uw persoonlijke situatie en eventuele veranderingen daarin zijn bepalend. Opereert u onder de juiste rechtsvorm? Wanneer kunt u het best een investering doen? Dient u krediet aan te vragen? Wat zijn andere aandachtspunten? We kijken samen naar de vorm die het best past bij uw persoonlijke situatie. Want voor de ene persoon kan het goed zijn om te opereren in een BV, maar een op het oog zelfde organisatie kan vanwege de persoonlijke situatie van de oprichter beter in een NV onder gebracht worden. De Vries Groep adviseert welke vorm het best bij uw situatie past. Een verkeerde keuze kan namelijk grote financiële gevolgen hebben.