De nieuwe kleine ondernemersregeling!

De kleine ondernemersregeling ofwel de KOR verandert per 1 januari 2020. In plaats van een belastingvermindering komt er een btw-vrijstelling. Als de omzet minder dan €20.000 is dan kom je in aanmerking voor de regeling. Deze moet wel van te voren worden aangevraagd!

Huidige situatie

De huidige regeling is een belastingvermindering en gebaseerd op het bedrag aan af te dragen btw. Je kunt deze regeling in 2019 nog gebruiken. Dit kan als het saldo van ontvangen btw minus betaalde btw minder is dan 1.883 euro per jaar. Je draagt dan minder of soms zelfs helemaal geen btw af. De KOR kun je alleen gebruiken als natuurlijk persoon (eenmanszaak) of bij samenwerking van natuurlijke personen (vof of maatschap).

Nieuwe situatie

Vanaf 2020 gaat de omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting in. In tegenstelling tot de oude situatie kunnen alle ondernemers gebruik maken van deze regeling, als de omzet in een kalenderjaar niet hoger is dan 20.000 euro.

Hiervoor tellen alle leveringen en diensten mee die normaal belast zijn, maar ook de btw-vrijgestelde omzet telt mee:
Levering en verhuur van onroerende zaken
Financiële diensten
Verzekeringsdiensten

Voor:

– U berekent geen btw aan uw klanten. U draagt dus ook geen btw af.
– U vermeldt geen btw op uw facturen. U hoeft zelfs helemaal geen facturen te versturen.
– U doet geen btw-aangifte meer.
– U doet mee voor een periode van ten minste 3 jaar.

Tegen:

– Omzetbelasting van investeringen niet ouder dan 5 jaar kan na ratio terug betaald moeten worden.
– Geen omzetbelasting terug te vorderen bij de kosten.
– Bijhouden van de administratie om te kijken of u onder de grens blijft.
– Inschatten voor 3 jaar of je onder de grens blijft.
– Eenmaal over de grens moet je 3 jaar wachten om weer mee te mogen doen.

Als u de nieuwe kleine ondernemersregeling vanaf 2020 wilt gebruiken adviseren wij om z.s.m. contact met ons op te nemen. De aanmelding moet namelijk voor 20 november worden ingediend bij de belastingdienst. Helaas te laat? Dan kunnen wij dit wel voor 2021 aanvragen.

 

Posted in Nieuws.