Tijdelijke inkomensvoorziening en bedrijfslening zelfstandigen.

De aanvraag doet u bij de gemeente waar u woonachtig bent.

Uitkering
De tijdelijke inkomensvoorziening wordt (met terugwerkende kracht) verstrekt vanaf 1 maart, vooralsnog voor drie maanden. Uw inkomsten worden van dit bedrag afgetrokken. Vermogen blijft bij deze regeling buiten beschouwing, evenals eventuele inkomsten van uw partner.

De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling heeft vooralsnog een looptijd tot 1 juni. Ook zelfstandigen die in april of mei pas in de financiële problemen komen kunnen zich dan nog melden.

De uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal:
• Alleenstaande: € 1.052,- per maand.
• Gezin: € 1.503,- per maand.

Bedrijfslening
Voor de bedrijfslening komt u in aanmerking wanneer u als gevolg van de coronacrisis niet kunt voldoen aan uw lopende verplichting en wanneer u voldoet aan dezelfde eisen als voor de inkomensvoorziening.

De bedrijfslening is een eenmalig bedrag van maximaal € 10.517,-. Deze lening moet op termijn worden terugbetaald, ook zal er rente over moeten worden betaald. Het rentepercentage moet nog worden vastgesteld, maar is in ieder geval lager dan het percentage uit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (8%). Het is mogelijk uitstel van terugbetaling aan te vragen.

Voorwaarden
U komt in aanmerking wanneer uw inkomen onder de bijstandsnorm is gekomen (alleenstaande maximaal € 1.052,-, gezin maximaal € 1.503,-) als gevolg van de coronacrisis en u voldoet aan de volgende eisen:
• U bent een gevestigde zelfstandige, in de leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
• U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
• U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
• U voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
• U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst (u bent minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep).

Wat heeft u nodig om het aan te vragen?
Om deze regeling aan te vragen heeft u nodig:
• Uw DigID.
• Een kopie van uw legitimatie (geen rijbewijs).
• Uittreksel Kamer van Koophandel.
• Een overzicht van uw inkomsten vanuit onderneming vanaf 1 maart en vooruitzicht voor de komende weken.
• Bewijsstukken van overige inkomsten, zoals loon (loonstroken) of alimentatie.
• Een recent bankafschrift, waarop uw naam en rekeningnummer te lezen is.
• Uw belastingaangifte 2019. Indien u nog geen aangifte heeft gedaan levert u de jaar- of omzetcijfers 2019 in.

Aanvullend geldt voor het verkrijgen van de bedrijfslening:
• Informatie waarmee u aannemelijk kunt maken dat er doorlopende verplichtingen zijn die niet uit liquide middelen betaald kunnen worden.

Wanneer ontvang ik de inkomensondersteuning?
De gemeente beoordeelt zo snel mogelijk uw aanvraag. Wanneer u in acute geldnood zit kunt u contact met ons opnemen.

Termijn
Vraagt u bijstand aan omdat u lagere inkomsten heeft door het coronavirus? De gemeente beoordeelt uw aanvraag zo snel mogelijk.

Bezwaar en beroep
U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.