Nieuwsbrief maatregelen overheid

Geachte lezer,

Het Corona virus houdt een ieder van ons bezig. De Vries Groep is er voor u om te helpen waar nodig. Hieronder hebben we kleine opsomming gemaakt in samenwerking met NOAB van de tijdelijke maatregelen die zijn opgesteld door onze regering. Mocht u vragen en hulp van onze kant nodig hebben neem dan contact op met uw eigen relatiemanager via email of telefonisch.

Regelingen van de overheid voor bedrijven die zijn getroffen door het Coronavirus

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden.
Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.
Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is te vinden op Belastingdienst.nl. Wij kunnen u hier ook bij assisteren om het in te vullen.

In de brief worden nog een aantal maatregelen genoemd:

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW.

Zie de nieuwspagina van het Ministerie SZW voor de laatste stand van zaken.