BMKB-regeling

Verruiming BMKB-regeling voor bedrijven versneld opengesteld

Bedrijven die door het coronavirus te weinig geld in kas hebben, kunnen een beroep doen op de verruimde Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op zondag 15 maart 2020 besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.


De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van mkb’ers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.


Het aanvragen van een BMKB loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bedrijven melden zich bij hun kredietverstrekker.

Lees hier ook de kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat