Bent u al op de hoogte van de veranderingen omtrent de auto van de zaak?

De komende jaren zal de bijtelling voor de elektrische auto in stappen omhoog gaan. Hierdoor zal in 2026 voor nieuwe elektrische auto’s het algemene bijtellingspercentage van 22% gaan gelden.

Bijtelling
Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld wanneer u de auto van de zaak meer dan 500 km per jaar privé gebruikt. Op dit moment bedraagt het algemene bijtellingspercentage 22% van de catalogusprijs van de auto en bestaat er een verlaagde bijtelling van 4% voor volledig elektrische auto’s. Deze verlaagde bijtelling van 4% geldt tot een maximumbedrag van € 50.000 van de cataloguswaarde (de zogenaamde cap). Voor het bedrag erboven geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Ook de cap zal de komende jaren wijzigen.

Wijzigingen verlaagde bijtelling

Bijtelling 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Elektrische auto 4% 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. van catalogusprijs 50.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 n.v.t.

Geldigheidsduur verlaagd bijtellingspercentage
Het bijtellingspercentage dat geldt op de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld, blijft gedurende 60 maanden gelden. Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant.

Geen bijtelling
Voor de auto van de zaak die niet of minder dan 500 km per jaar privé wordt gebruikt blijven de regels hetzelfde. Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden indien er bij de belastingdienst een ‘verklaring geen privégebruik auto’ is aangevraagd en indien er een sluitende rittenregistratie wordt bijgehouden.

Mocht u nog vragen hebben over de veranderingen omtrent de auto van de zaak? Neemt u dan contact met ons!

Posted in Nieuws.