Belastingplan 2019

Het belastingplan 2019 is gepresenteerd en wat zijn de gevolgen voor de ondernemers.

Ondernemersaftrek
Vanaf het jaar 2020 wordt de sociale vlaktaks ingevoerd, de nieuwe tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting. De invoering hiervan heeft ook gevolgen voor de ondernemersaftrek. Het aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar tijd afgebouwd met 3% per jaar tot op het nieuwe basistarief van 37,05%. Het tarief voor de ondernemersaftrek bedraagt (maximaal) 51,75% in 2019, 46% in 2020, 43% in 2021, 40% in 2022 en 37,05% in 2023. De ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek en de stakingsaftrek.

MKB-winstvrijstelling
De MKB-winstvrijstelling valt ook onder de tariefreductie. Het aftrektarief is in 2019 (maximaal) 51,75%, vanaf 2020 volgt dit tarief het afbouwtraject van de eigenwoningrente met een aftrek tegen 46% in 2020, afnemend tot 37,05% in 2023. Het nieuwe aftrektarief is uitsluitend van toepassing als de winst uit onderneming positief is.

TBS-vrijstelling
De terbeschikkingsvrijstelling is in 2019 aftrekbaar tegen (maximaal) 51,75%. Vanaf 2020 verloopt de aftrek tegen een lager tarief, gelijk aan het aftrektarief van de eigenwoningrente, van 46% in 2020, afnemend tot 37,05% in 2023. Het aftrektarief is uitsluitend van toepassing als het gezamenlijke resultaat uit overige werkzaamheden positief is.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!

Posted in Nieuws.