Financieel advies

U weet als geen ander dat er bij het ondernemen een hoop meer komt kijken dan alleen het goed uitoefenen van uw vak. U heeft te maken met belastingen, reserveringen, de huur of koop van bedrijfsruimte, al dan niet verplichte verzekeringen, personeel en meer. Het kan ook voorkomen dat u als ondernemer in een situatie terechtkomt waarin u eigenlijk niet wilt zijn.

Het is prettig om te weten dat De Vries Groep vanuit uw persoonlijke situatie met u meekijkt, alle aspecten overziet en uw belangen kan behartigen als dat nodig is.

Financieel advies van De Vries Groep

De financieel adviseurs van De Vries Groep bieden al meer dan 25 jaar advies en begeleiding aan ondernemers bij de administratieve en fiscale ondersteuning van hun organisatie. Daarbij zitten we graag naast u en denken verder dan alleen het financiële aspect. We denken mee op praktisch, management- en strategisch niveau.

Financieel advies en begeleiding van De Vries Groep:

  • Financieel Interim-Management
  • Keuze bedrijfsvorm
  • Automatisering
  • Investeringen
  • Kredietaanvragen
  • Ondersteuning en begeleiding bij externe organisaties

Advies, ondersteuning en begeleiding

Zoals eerder benoemd adviseert, ondersteunt en begeleidt De Vries Groep ondernemers in brede zin. Zo kunt u bij ons terecht voor een tijdelijke invulling van een vacature op het niveau van boekhouder, hoofd administratie, financial controller, business controller of financieel directeur. Maar we zijn er ook bij contact met externe partijen, zoals de Belastingdienst of de curator.

Het kan ook voorkomen dat u in een situatie terechtkomt waarin u eigenlijk niet wilt zijn. Een hoog opgelopen ruzie met een leverancier, een echtscheiding of zelfs een faillissement. Situaties waarbij de emoties nogal hoog kunnen oplopen. De adviseurs van De Vries Groep treden regelmatig op als onafhankelijk mediator om uw zaken te behartigen. We houden het doel voor ogen en bereiken deze met het aandragen van feiten.

Advies investeren en kredietaanvraag

Bij een goede bedrijfsvoering is het doen van investeringen belangrijk. Het moment waarop u deze investering doet, kan veel effect hebben op de financiële situatie van uw onderneming. Het doen van een investering verlaagd namelijk het belastbaar inkomen. De Vries Groep bekijkt en bespreekt samen met u de kansen en mogelijkheden en adviseert over de te nemen stappen. Voordelig investeren is goed plannen.

Soms kunt u een investering beter naar voren halen, maar het kan ook juist verstandiger zijn om het nog even uit te stellen. In geen van de gevallen is het raadzaam om een investering te zien als een middel om financieel voordeel te behalen. Een investering is altijd een reden om een impuls te geven aan uw onderneming. Dat het financieel voordeel kan opleveren door dit op het juiste moment te doen is mooi meegenomen.

Het aanvragen van krediet is voor ondernemers de laatste jaren steeds moeilijker geworden. Het is daarom belangrijk met concrete informatie en de juiste houding te overtuigen. De Vries Groep zorgt ervoor dat u goed voorbereid de aanvraagprocedure ingaat.